• Finnkoihaugen i Forollhogna

    Samiske kulturminner i Forollhogna

    Publisert 05.02.2016 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

    For en fullverdig formidling av Forollhogna nasjonalpark er det viktig å vise at området også er et samisk bruksområde.  Ved bruk av TurApp …