Samiske kulturminner i Forollhogna

I Forollhogna nasjonalpark kan turfolk få hjelp til å oppdage samiske kulturminner ved hjelp av en TurApp for området.

For en fullverdig formidling av Forollhogna nasjonalpark er det viktig å vise at området også er et samisk bruksområde.  Ved bruk av TurApp Forollhogna kan informasjon deles uten bli til hinder for blant annet villreinstammen i nasjonalparken.

Tanken er at folk skal kunne bli bedre kjent med samiske kulturminner. Samisk kultur er nær knyttet til naturen men har gjerne etterlatt beskjedne spor i form av kulturminner. Det vil si at de ikke er lett å oppdage uten kunnskaper for et uøvd øye.

Finnkoihaugen Matbod eller beingjemme
Rester etter mulig tidligere matbod Foto: Amund H. Steinbakken

TurApp Forollhogna er utviklet av Forollhogna nasjonalparkstyre som har fått hjelp av Aajege språk- og kompetansesenter på Røros til formidling av samiske kulturminner. Les mer om hva Aajege forteller om tiltaket og besøk nettsiden til TurApp Forollhogna for å se turene der. Turen Finnkoihaugan i Hessdalen er tilrettelagt med fokus på de samiske kulturminnene i området. Det er mulig å se blant annet gammetufter, kaldkilder, beingjemme og steinsettinger

Husk at alle samiske kulturminner er fredet etter kulturminneloven når du legger ut på tur.

Turapp Forollhogna nasjonalpark kan lastes ned til mobil og ipad via Appstore (for Apple) og Google Play (for Android).

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden