Reindrift er en samisk næringsvei og sentral for samisk kultur historisk og i dag. Det drives med reindrift i et sammenhengende sørsamisk område fra Saltfjellet i Nordland i nord til Engerdal i Hedmark i sør.  Reindriftas framtid som samisk næring og kulturbærer avhenger av at samfunnet skaper vilkår for en fortsatt bærekraftig reindrift.

Reindrift: alle artikler

Mer om Reindrift

    Mest lest i Reindrift

    Ingen artikler funnet