Kulturminner defineres i kulturminneloven som ”alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til”. Samiske kulturminner er fysiske vitnesbyrd om samisk tilstedeværelse. De er viktige i et identitets- og rettighetsperspektiv. Samiske kulturminner fram til 1917 er automatisk fredet.

Kulturminner: alle artikler

Mer om Kulturminner

    Kulturminner

    Mest lest i Kulturminner

    Ingen artikler funnet