Lover og forvaltning: alle artikler

Mer om Lover og forvaltning

  Mest lest i Lover og forvaltning

  • Selbu-saken avgjøres i Høyesterett i 2001

   Selbu-saken avgjøres i Høyesterett i 2001

   En tvist mellom Essand og Riast/Hylling reinbeitedistrikter og grunneiere i Selbu i Sør-Trøndelag ble i 2001 av Høyesterett avgjort i henhold til gammel …

  • Bygningsvern

   Bygningsvern

   Alle samiske kulturminner, også bygninger, eldre enn 100 år er automatisk freda. Bygninger som får denne statusen blir vurdert som verneverdige i nasjonal …