• Saemien Åålmege – samisk menighet i sørsamisk område

    Publisert 19.01.2016 av Saemien Sijte og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek i samarbeid med Saemien Åålmege

    Kultur- og kirkedepartementet iverksatte en prøveordning for en samisk menighet i sørsamisk språkområde fra 2009 til 2012. Dette ble videreført år for år til Departementet ga Kirkemøtet …