Saemien Åålmege – samisk menighet i sørsamisk område

Saemien Åålmege – samisk menighet i sørsamisk område – ble etablert som en permanent menighet fra 2015.

Saemien Åålmege. Kalvvatnantreffet 2014.
Saemien Åålmege. Kalvvatnantreffet 2014.

Kultur- og kirkedepartementet iverksatte en prøveordning for en samisk menighet i sørsamisk språkområde fra 2009 til 2012. Dette ble videreført år for år til Departementet ga Kirkemøtet myndighet til å etablere egne ordninger for kategorialmenigheter fra 2014. Kirkemøtet i 2015 vedtok å etablere den sørsamiske menigheten på permanent basis.

På menighetens nettside fortelles mer om den historiske bakgrunnen for opprettelsen av en egen sørsamisk menighet.

Menighetens første prest og pioner i dette arbeidet var Bierna Leine Bientie som hadde stilling som prest for sørsamer siden 1997. I 2014 overtok Einar Bondevik som prest i sørsamisk område. I 2016 har de ansatte i menigheten tilhold like spredt som det sørsamiske området de arbeider for; med prest bosatt i Mo i Rana, diakon i Røyrvik, trosopplærer i Røros og daglig leder i Namdalseid.

Det sørsamiske kirkebladet Daerpies Dierie kommer ut fire ganger i året. Det utgis med støtte fra Härnösand stift, Nidaros bispedømmeråd, Sametinget i Norge og Svenska kyrkan. Tidsskriftet er et norsk-svensk samarbeid og har stoff om sørsamisk kirkeliv både fra norsk og svensk område. Daerpies Dierie er i tillegg et kulturtidsskrift med intervjuer, nyheter og notiser fra det sørsamiske området.

Daerpies Dierie  er tilgjengelig i PDF-utgaver på menighetens nettside.

 

 

 

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden