• Reinbeiteområder i Norge

    Publisert 27.06.2016 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

    Områdene hvor det drives samisk reindrift utgjør ca 40 % av arealet i Norge. Det omfatter 6 reinbeiteområder som i hovedsak følger fylkesgrensene.  …