Reinbeiteområder i Norge

Områdene hvor det drives samisk reindrift utgjør ca 40 % av arealet i Norge. Det omfatter 6 reinbeiteområder som i hovedsak følger fylkesgrensene.  Finnmark er delt i Øst- og Vest-Finnmark.  Troms reinbeiteområde har i tillegg fem distrikter fra Nordre Nordland. Nordland reinbeiteområde har fylkets sentrale distrikter, mens Nord-Trøndelag reinbeiteområde har med to distrikter fra Søndre Nordland.  Sør-Trøndelag og Hedmark er felles reinbeiteområde. Trollheimen et eget konsesjonsområde for reindrift. Reinbeiteområdene er igjen inndelt i reinbeitedistrikter.

Reinbeiteområder-Norge-2016.

Det sørsamiske området i Norge strekker seg fra Saltfjellet i nord til Engerdal i Hedmark i sør. Det er inndelt i 16 reinbeitedistrikter som er regulert for samisk reindrift. I Trollheimen drives samisk reindrift basert på et særskilt rettslig grunnlag. I fjellområdene i Sør-Norge drives reindrift i tamreinlag, basert på leieavtaler.

Finn ut mer om de sørsamiske reinbeitedistriktene her.

Kilde: landbruksdirektoratet.no

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden