• Selbu-saken avgjøres i Høyesterett i 2001

    Selbu-saken avgjøres i Høyesterett i 2001

    Publisert 19.04.2016 av Saemien Sijte og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

    En tvist mellom Essand og Riast/Hylling reinbeitedistrikter og grunneiere i Selbu i Sør-Trøndelag ble i 2001 av Høyesterett avgjort i henhold til gammel …