• Mïerhkesjidh – Kalvmerking

    Publisert 30.11.2015

    I heftet blir det beskrevet hva som skjer fra reinkalvene fødes til at de har blitt merket og slippes ut av gjerdet. Både moderne måter …