Mïerhkesjidh – Kalvmerking

Reindriftsåret starter på våren, når de første reinkalvene fødes. Denne perioden og kalvmerkingen om sommeren er to av reindriftsårets mange høydepunkter. Dette beskrives i et sørsamisk hefte som Aajege har utarbeidet.

I heftet blir det beskrevet hva som skjer fra reinkalvene fødes til at de har blitt merket og slippes ut av gjerdet. Både moderne måter og eldre skikker og tradisjoner blir belyst gjennom tekst, bilder og ulike sitater fra reineiere i Rørossamisk område.

Heftet bygger på et terminologiprosjekt der målet er å ivareta og formidle termer og tradisjoner innenfor temaet kalvmerking. Det kan brukes av alle som ønsker å jobbe med det sørsamiske språket og til sørsamisk språkopplæring på ulike nivå.  Heftet har en sørsamisk-norsk ordliste som gir et godt inntrykk av det rike ordtilfanget knyttet til reinkalvenes liv.

Heftet kan lastes ned gratis fra Aajege sin hjemmeside og skrives ut på egen printer. Husk å skrive ut dokumentet som hefte i A5-format. Filene til nedlasting finner du her.
Ta gjerne kontakt med Aajege hvis du har innspill til heftet.

Idé og inspirasjon til utvikling av temaheftene er hentet fra opplæringen i sørsamisk for ungdom og voksne som har vært gjennomført ved Aajege. Forfattere av heftene har vært Sissel Jåma og Marit Fjellheim.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden