• Saemien Sijte

    Publisert 07.04.2016 av Saemien Sijte

    Saemien Sijte startet som en kulturforening i 1964 med sikte på å etablere et samisk kulturhus der bygninger, gjenstander og duedtie/sløyd kunne vise den sørsamiske kulturen og historien. Bygget Saemien …