Saemien Sijte

Saemien Sijte, Sørsamisk museum og kultursenter, ligger i Snåsa kommune, Nord-Trøndelag og skal være et møtested og en arena for utvikling av samisk kultur.

SS LOGO brunSaemien Sijte startet som en kulturforening i 1964 med sikte på å etablere et samisk kulturhus der bygninger, gjenstander og duedtie/sløyd kunne vise den sørsamiske kulturen og historien. Bygget Saemien Sijte ble reist i 1979 og offisielt innviet 3. oktober 1980.

Saemien Sijte har siden 2006 vært konsolidert museumssiida under Sametinget og har museumsansvar for hele sørsamisk område. En målsetting er å samarbeide i nettverk sammen med andre samiske museum, organisasjoner og kultursentra i og utenfor det sørsamiske området.

Museet Saemien Sijte har som oppgave å dokumentere, bevare og forvalte samt forske i og formidle sørsamisk historie og kultur. Det er stort behov for kunnskap både innen det sørsamiske samfunnet og for andre interesserte og samfunnet for øvrig og internasjonalt. Et viktig arbeid er kulturaktiviteter for å styrke sørsamisk identitet og fellesskapsfølelse.

Saemien Sijte leier ut kontorer til Sametinget, Duodjeinstituhtta, Reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Reinsamelaget i Nord-Trøndelag. Dette gir en styrke for miljøet ved museet både faglig og kulturelt.

Besøk Saemien Sijtes hjemmeside

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden