• Om sørsamisk historie i norrøne kilder

    Publisert 17.12.2016 av Trøndelag fylkesbibliotek i samarbeid med Else Mundal

    Til dette har historiker og professor i norrøn filologi Else Mundal gitt interessante bidrag.  Foruten fortellingen om Snøfrid og Harald Hårfagre på Dovre viser Mundal til andre eksempler der finner …

  • Snøfrid og Harald Hårfagre

    Publisert 04.08.2015 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

    Fortellingen om Snøfrid er eksempel på et betydningsfullt sørsamisk innslag i de norske kongesagaene. For rikssamlingen i Norge var det vesentlig at det samiske folket ble …