Høring om en sannhetskommisjon

I en uttalelse fra den 5. sameparlamentariske konferansen under Tråante2017 ble  spørsmålet om en sannhets- og forsoningskommisjon satt på dagsorden. Bakgrunnen for dette i Norge er fornorskningen av samene og tap av tradisjonelle rettigheter til bruk av land og vann. Felles erkjennelse av sannhet om historien slik den har vært mellom samer, nordmenn og stat, kan gi grunnlag for å gå videre som en mer samlet nasjon.

Et forslag til Stortinget om dette ble reist 20.12.2016 av SV ved Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes. Det førte til en høring arrangert av Kontroll- og konstitusjonskomitteen på Stortinget i mai 2017 der en rekke samiske representanter deltok for å belyse behovet for en sannhetskommisjon.

På høringen ble det fra sørsamisk område ved Birgitta Fossum fra Saemien Sijte i Snåsa pekt på at det må tas hensyn til de ulike geografiske områdene, da fornorskningen ble gjennomført på forskjellig vis i ulike deler av Saepmie. Eva Maria Fjellheim fra partiet Sørsamiske røster – Aarjel-Saemiej Gïelh – sa at historien og framtida hører sammen og at sannhet må følges av rettferdighet. Unni Fjellheim som representerte Gåebrien Sitje i Rørosområdet ga en rekke eksempler på strukturell diskriminering som fortsatt vedvarer. Inge Even Danielsen som representerte Norske reindriftsamers landsforbund men også kommer fra Gåebrien Sijte la vekt på at må gis en bred tilnærming i mandatet for en sannhetskommisjon.

Stortinget vedtok den 20.06.2017 at det skal opprettes en sannhetskommisjon.

Høringen den 15.05.2017 med program og opptak finnes her.
Innlegg fra sørsamisk område var ved Eva Maria Fjellheim, Birgitta Fossum, Inge Even Danielsen, Unni Fjellheim.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden