• Aerpiemaahtoe – en håndbok i sørsamisk duedtie

  Publisert 18.10.2018 av Trøndelag fylkesbibliotek ved Morten Olsen Haugen

  I september 2018 utkom oppslagsverket Aerpiemaahtoe; som samler en kulturskatt av ord og uttrykk fra sørsamisk kunsthåndverk/sløyd. Det har lenge vært behov for …

 • Tinntrådbroderi

  Publisert 18.11.2017 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Tinnarbeid er kjent i samisk tradisjon og dokumentert i funn på offerplasser fra jernalder og middelalder. Gråträsk-og Mörträsk-funnene fra sjøer i Sverige har avdekket større tinndepoter fra middelalderen. Tinn er blitt brukt …

 • Wilks Design

  Publisert 22.09.2017 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Tre søstre – Eva Anette Wilks, Laila Gunilla Wilks og Hanne-Lena Wilks – alle med tilknytning til reindrift i Skjækerfjellene i Skæhkeren Sijte, har med inspirasjon og råvarer …

 • Lars Dunfjeld

  Publisert 24.06.2017 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek og Saemien Sijte

  Lars Dunfjeld (1916-1980) var en svært dyktig og anerkjent utøver av duedtie, tradisjonell sørsamisk brukskunst. Hans form og utsmykning av håndverksarbeider i horn og tre står i en …