Tinntrådbroderi

Veaskoe av Aud Staven Renander. Foto: Saemien Sijte.

Tinnarbeid er kjent i samisk tradisjon og dokumentert i funn på offerplasser fra jernalder og middelalder. Gråträsk-og Mörträsk-funnene fra sjøer i Sverige har avdekket større tinndepoter fra middelalderen.

Tinn er blitt brukt både til brodering og støping av anheng. Spinning av tinn til tinntrådbroderi er en unik samisk håndverksteknikk. Sist på 1800-tallet ble perler mer tatt i bruk i stedet for tinntråd. Håndverket holdt da på å forsvinne, men sørsamen Andreas Wilks samlet erfaringer fra de som ennå kunne teknikken og satt i gang med kursvirksomhet som bidro til å ta vare på kunnskapen i begynnelsen av 1900-tallet.

Veske dekorert med tinntrådbroderi av Martha Danielsson Jåma 1979. Foto: Saemien Sijte.

 

Tinntrådbroderi på kirketekstil i Kolåsen fjällkapell av Sigrid Fjällberg 1949. Foto: Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Tinntrådbroderi er blitt brukt til å dekorere klær og bruksgjenstander som vesker og kaffeposer. Det er særlig blitt benyttet for å dekorere bringekledet – boengeskuvmie – til den sørsamiske kofta – gapta. Det har også tjent til dekor på staselig seletøy for rein – jovvehtahke – da det enda var vanlig med kjørerein.

Dette bildet er utsnitt av kirketekstil, fra Kolåsen fjällkapell i Jämtland.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden