Aerpiemaahtoe – en håndbok i sørsamisk duedtie

I september 2018 utkom oppslagsverket Aerpiemaahtoe; som samler en kulturskatt av ord og uttrykk fra sørsamisk kunsthåndverk/sløyd.

Det har lenge vært behov for en fagbok i sørsamisk duedtie. Etter flere års arbeid ble boka presentert på Saemien sijte torsdag 20. september 2018. Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter er utgiver av boken. Maja Hilma Dunfjeld og Unni Steinfjell er forfattere, sammen med Nils Arvid Westerfjell og Åsta Vangberg.

Boka er en detaljert, illustert ordbok som beskriver råvarer, prosesser og produkter innenfor tradisjonelt samisk håndverk, duedtie. Tittelen Aerpiemaahtoe betyr arvet kunnskap.

Boka har som målsetning å bidra til at kultur-tradisjoner blir videreført til neste generasjon. Den vil også dekke et faglig- og kulturelt behov for sørsamer generelt. Boka vil dessuten kunne gi inspirasjon til å innhente kunnskaper i sørsamiske tradisjoner, normer og verdier innen samisk håndverk.

Det sørsamiske ordet duedtie er kjent på nordsamisk som duodji. På svensk oversettes dette til slöjd – et ord som har vesentlig bredere betydning enn sløyd vanligvis har på norsk. Duedtie kan derfor både oversettes til norsk som sløyd, håndverk og kunsthåndverk.

Maja Dunfjeld er en erfaren utøver og rådgiver innenfor duedtie og sørsamisk kultur. Vi vil også nevne hennes forrige bok, Tjaalehtjimmie – Form og innhold i sørsamisk ornamentikk (2006). Den er basert på doktoravhandlingen hennes, hvor hun beskriver hvordan duedtie er både praktisk, estetisk og kommunikativ; den gjenspeiler en holistisk samisk religion «hvor bissie, det hellige, er en del av hverdagen og gjennomstrømmer hele tilværelsen.»

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden