• Forvaltningsområde for samisk språk i Norge

    Publisert 21.09.2017 av Trøndelag fylkeskommune

    At samisk språk blir synlig i offentligheten og retten til å kunne bruke eget samisk språk i offentlige sammenhenger er hovedmålene for forvaltningsområdet for samisk språk. Samelovens språkregler …

  • Sametinget i Norge

    Publisert 20.04.2016 av Saemien Sijte og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

    Som politisk institusjon skal Sametinget styrke samenes politiske stilling. Sametinget arbeider etter parlamentariske prinsipper, som betyr at det sittende Sametingsrådet ledet av Sametingspresidenten …