Sametinget i Norge

Sametinget i Norge ble opprettet 24. februar 1989 som folkevalgt organ for samene i Norge.

Som politisk institusjon skal Sametinget styrke samenes politiske stilling. Sametinget arbeider etter parlamentariske prinsipper, som betyr at det sittende Sametingsrådet ledet av Sametingspresidenten bygger sitt arbeid på flertallsvedtak i Sametinget. Sametinget ble opprettet som en del av etterspillet rundt Altasaken i 1968-1982. Som første Sametingpresident ble Ole Henrik Magga valgt.

Les om Sametingets virksomhet på Sametinget.no .

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden