Forvaltningsområde for samisk språk i Norge

At samisk språk blir synlig i offentligheten og retten til å kunne bruke eget samisk språk i offentlige sammenhenger er hovedmålene for forvaltningsområdet for samisk språk. Samelovens språkregler fra 1990 ligger til grunn for opprettelse av forvaltningsområdet. Barnehageloven og opplæringsloven støtter opp om dette med særskilte krav om å tilby  samisk opplæring i barnehager og skoler i forvaltningskommunene. Stadnamnlova fastlegger krav til samisk skilting.
Opptak av nye kommuner i forvaltningsområdet skjer etter søknad til ansvarlig departement. Sametinget uttaler seg og deretter følger en høringsrunde før forskrift som regulerer forvaltningsområdet godkjennes i statsråd. Det ytes årlige tilskudd til forvaltningskommunene for dette arbeidet.

Forvaltningsområdet for samiske språk, anno 2021. Kilde: Sametinget.

Forvaltningsområdet for samisk språk besto først av seks nordsamiske kommuner. Senere har flere og deriblant sørsamiske kommuner kommet med. De fire nordligste fylkeskommunene er også omfattet av forvaltningsområdet: Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag fylkeskommuner.

I sørsamisk område er følgende kommuner blitt innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk:
Snåasen tjïelte – Snåsa kommune fra 2008.
Raarvihken tjïelte – Røyrvik kommune fra 2013.
Aarborten tjïelte – Hattfjelldal kommune – fra 2017.
Røros kommune – fra 2018.

Fylkeskommunene som har sørsamisk som sitt andre forvaltningsspråk er pr 2021:
Nordlaanten fylhkentjïelte – Nordland fylkeskommune
Trööndelaagen fylhkentjïelte – Trøndelag fylkeskommune.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden