Å livnære seg er en nødvendighet for alle folk til alle tider. Det sørsamiske folket har løst og utviklet denne oppgaven særskilt innen reindrift. Vætnoe/duedtie, det sørsamiske håndverket, var nødvendig og fornyes.

Næring: alle artikler

 • Selbu-saken avgjøres i Høyesterett i 2001

  Selbu-saken avgjøres i Høyesterett i 2001

  En tvist mellom Essand og Riast/Hylling reinbeitedistrikter og grunneiere i Selbu i Sør-Trøndelag ble i 2001 av Høyesterett avgjort i henhold til gammel …

 • Mïerhkesjidh – Kalvmerking

  I heftet blir det beskrevet hva som skjer fra reinkalvene fødes til at de har blitt merket og slippes ut av gjerdet. Både moderne måter …

 • Historien om Thorkel Jonassen

  Thorkel Jonassen var av Børgefjellslekta; farfaren hans het også Thorkel Jonassen. Thorkel og familien hans reiste fra hjemtraktene ved  Børgefjell i Nordland i …

Mer om Næring

Næring

Mest lest i Næring

Ingen artikler funnet