• Gærjah – sørsamisk bokbuss i Nordland

  Publisert 25.01.2016 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek i samarbeid med Nordland fylkesbibliotek

  Sørsamisk bok- og kulturbuss GÆRJAH i Nordland var i drift fra 1995 til 2019. Bussen ble drevet av Nordland fylkesbibliotek. Målgruppen var primært …

 • Mïerhkesjidh – Kalvmerking

  Publisert 30.11.2015

  I heftet blir det beskrevet hva som skjer fra reinkalvene fødes til at de har blitt merket og slippes ut av gjerdet. Både moderne måter …

 • Historien om Thorkel Jonassen

  Publisert 04.08.2015 av Trøndelag fylkesbibliotek

  Thorkel Jonassen var av Børgefjellslekta; farfaren hans het også Thorkel Jonassen. Thorkel og familien hans reiste fra hjemtraktene ved  Børgefjell i Nordland i …

 • Snøfrid og Harald Hårfagre

  Publisert 04.08.2015 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Fortellingen om Snøfrid er eksempel på et betydningsfullt sørsamisk innslag i de norske kongesagaene. For rikssamlingen i Norge var det vesentlig at det samiske folket ble …