GÆRJAH – Sørsamisk bokbuss i Nordland

GÆRJAH er en av to bibliotekbusser som kjører i sørsamisk område i Norge.

GÆRJAH - Sørsamisk bok- og kulturbuss i Nordland.
GÆRJAH – Sørsamisk bok- og kulturbuss i Nordland.

Sørsamisk bok- og kulturbuss GÆRJAH i Nordland ble etablert i 1995.  Bussen eies av Nordland fylkeskommune  og drives av Nordland fylkesbibliotek.

Målgruppen er primært sørsamer i områdene det kjøres i, men bussen har som mål å formidle sørsamisk kultur også til andre. Målsettingen er å kunne skaffe til veie alt som er utgitt innen sørsamisk litteratur, og søke å stimulere og bevare sørsamisk språk.   Bussen tilbyr i tillegg også både nordsamisk og lulesamisk litteratur.

GÆRJAH stopper både ved gårder og grender, ved grunnskoler, videregående skoler og barnehager samt ved samiske institusjoner og sameskoler/internater.  Bussen har ca 110 stoppesteder i 14 kommuner, derav 14 grendeskoler og 3 sameskoler i ruteplan for 2015.

I Nordland kjører bussen i 8 kommuner: Hattfjelldal, Rana, Hemnes, Vefsn, Grane, Brønnøy, Sømna og Bindal.
I Nord-Trøndelag kjøres det i 5 kommuner:  Snåsa, Grong, Høylandet, Røyrvik, Namsskogan.
I Sverige besøker bokbussen Gærjah Storuman kommune på 2-dagersturer. Bussen er stasjonert i Hattfjelldal utenom kjøring.

GÆRJAH på vintertur januar 2008
GÆRJAH på vintertur januar 2008

 

 

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.
  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden