• Tjaktjen Tjåangkhoe – Sørsamisk høstfestival

  Publisert 21.12.2016 av Saemien Sijte og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Tjaktjen Tjåanghkoe på Snåsa er et samarbeidsprosjekt mellom mange aktører på stedet: Saemien Sijte, Gielem Nastedh, Snåsa kommune – enhet for samisk språk …

 • Raasten Rastah – Sørsamisk kulturfestival

  Publisert 20.12.2016 av Aajege og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Sørsamisk kulturfestival ble første gang arrangert i 2002, inspirert av at Røros hadde fått kulturhuset Storstuggu i 2000.  Festivalen fortsatte vekselvis mellom Norge og Sverige fram …

 • Røros-samiske tekster

  Publisert 10.05.2016 av Aajege, Saemien Sijte og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Forfatterens forord til nyutgave i 1992: Det er gledelig at Norsk Folkemuseum har funnet mulighet til å gi ut denne boken som lenge …

 • Sametinget i Norge

  Publisert 20.04.2016 av Saemien Sijte og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Som politisk institusjon skal Sametinget styrke samenes politiske stilling. Sametinget arbeider etter parlamentariske prinsipper, som betyr at det sittende Sametingsrådet ledet av Sametingspresidenten …

 • Tsjernobyl-ulykken i 1986

  Publisert 19.04.2016 av Saemien Sijte og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  En stor regnsky tar opp radioaktivt cesium 137 fra ulykken og kommer inn over store deler av Skandinavia. Det påfølgende regnet forurenser jord, …

 • Selbu-saken avgjøres i Høyesterett i 2001

  Selbu-saken avgjøres i Høyesterett i 2001

  Publisert 19.04.2016 av Saemien Sijte og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  En tvist mellom Essand og Riast/Hylling reinbeitedistrikter og grunneiere i Selbu i Sør-Trøndelag ble i 2001 av Høyesterett avgjort i henhold til gammel …

 • Saemien Sijte

  Publisert 07.04.2016 av Saemien Sijte

  Saemien Sijte startet som en kulturforening i 1964 med sikte på å etablere et samisk kulturhus der bygninger, gjenstander og duedtie/sløyd kunne vise den sørsamiske kulturen og historien. Bygget Saemien …

 • Finnkoihaugen i Forollhogna

  Samiske kulturminner i Forollhogna

  Publisert 05.02.2016 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  For en fullverdig formidling av Forollhogna nasjonalpark er det viktig å vise at området også er et samisk bruksområde.  Ved bruk av TurApp …