Bååstede – Hjemkomst

Tilbakeføringsprosjektet Bååstede bygger på en avtale mellom Sametinget, Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum i 2012.

Bååstede betyr tilbake på sørsamisk. Det har gitt navn til et prosjekt der halvparten av Norsk Folkemuseums samiske samling på om lag 4200 samiske gjenstander føres tilbake til museer i områdene disse gjenstandene kom fra. Over 2000 gjenstander skal tilbakeføres til Saemien Sijte, Sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa, og de fem øvrige museene som ligger under Sametingets forvaltning; Arran Lulesamisk senter, Tysfjord, Vardobaiki Musea, Evenes i Troms, Senter for nordlige folk, Manndalen i Troms, RiddoDuottarMuseat, Vest-Finnmark, og Tana- og Varanger Musumssida, Øst-Finnmark. Norsk Folkemuseum i Oslo skal fortsatt formidle samisk historie med den delen av samlingen som forblir der.

Illustrasjonsfoto fra Bååstede-utstilling ved Tråante2017. Gievrie fra Bindal / Helgelaante / Nordlaante 1925.

På 1800- og 1900-tallet ble det samlet inn gjenstander fra hele Saepmie til Etnografisk museum ved Universitetet i Oslo, senere del av Kulturhistorisk museum. Samlingen ble senere overført til Norsk Folkemuseum. Dette skjedde før det var blitt opprettet egne samiske institusjoner og museer i Norge. Bååstede skal gi det samiske folket som skapte denne kulturskatten tilbake eierskap til sin egen arv. Prosjektet omfatter analyse og utvalg av samlingen, og med dette fornyet kunnskap og formidling av gjenstandene.

Saemien Sijte skal få tilbakeført sin andel av ca 360 gjenstander som var samlet inn fra sørsamisk område. Disse vil komplettere museets egen samling på over 500 objekter, og deriblant med gjenstander museet ikke har hatt egne eksempler av før.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden