• Glomdalsmuseet

  Publisert 27.10.2017 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek i samarbeid med Glomdalsmuseet

  Glomdalsmuseet er kulturhistorisk museum for Solør og Østerdalen med sete i Elverum. Museets historie går tilbake til åpning i 1911. Fra 2009 ble Glomdalsmuseet …

 • foto av aernie, ildsted

  Samiske kulturminner

  Publisert 07.04.2017 av Saemien Sijte og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Kulturminner defineres i kulturminneloven som ”alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller …

 • Bååstede – Hjemkomst

  Publisert 10.03.2017 av Saemien Sijte og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Bååstede betyr tilbake på sørsamisk. Det har gitt navn til et prosjekt der halvparten av Norsk Folkemuseums samiske samling på om lag 4200 samiske gjenstander …

 • Tjaktjen Tjåangkhoe – Sørsamisk høstfestival

  Publisert 21.12.2016 av Saemien Sijte og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Tjaktjen Tjåanghkoe på Snåsa er et samarbeidsprosjekt mellom mange aktører på stedet: Saemien Sijte, Gielem Nastedh, Snåsa kommune – enhet for samisk språk …

 • Rørosmuseet

  Publisert 22.11.2016 av Rørosmuseet og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Røros Museumsforening ble opprettet i 1930. I 1990 ble foreningen omdannet til stiftelsen Rørosmuseet sammen med Olavsgruva, som var åpnet i 1979. Rørosmuseet ble innlemmet i MiST …

 • Saemien Sijte

  Publisert 07.04.2016 av Saemien Sijte

  Saemien Sijte startet som en kulturforening i 1964 med sikte på å etablere et samisk kulturhus der bygninger, gjenstander og duedtie/sløyd kunne vise den sørsamiske kulturen og historien. Bygget Saemien …