Tjaktjen Tjåangkhoe – Sørsamisk høstfestival

Høstfestivalen Tjaktjen Tjåanghkoe som arrangeres på Snåsa setter fokus på sørsamisk språk og kultur i fortid, nåtid og framtid.

Tjaktjen Tjåanghkoe på Snåsa er et samarbeidsprosjekt mellom mange aktører på stedet: Saemien Sijte, Gielem Nastedh, Snåsa kommune – enhet for samisk språk og kultur, Åarjel-Saemiej Skuvle, Duodjeinstituhtta og Grong Videregående skole. tjaktjen-tjaanghkoeHøstfestivalen ble første gang arrangert i 2009, og har siden blitt arrangert vekselvis med Raasten Rastah – Sørsamisk kulturfestival på Røros annethvert år.

Et fyldig barne- og ungdomsprogram i tillegg til omfattende seminarprogram for voksne tilbyr noe for alle generasjoner på stevnet. Sørsamisk språknettverksmøte Gïeleviermie er blitt arrangert i tilknytning til festivalen flere ganger. Slik er Tjaktjen Tjåanghkoe blitt en viktig kulturell og sosial samlingsplass midt i det sørsamiske området.

Tjaktjen Tjåanghkoe = høst samling

 

Baajh Vaeride Årrodh! La fjella leve. Tjaktjen Tjanghkoe 2017. Foto: Erik Brenli.

 

 

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden