Glomdalsmuseet

Glomdalsmuseet er kulturhistorisk museum for Solør og Østerdalen med sete i Elverum. Museets historie går tilbake til åpning i 1911. Fra 2009 ble Glomdalsmuseet del av Anno Museum i Hedmark.

Det sørligste område med samisk reindrift finner vi i dag i Svahken sijte – Elgå reinbeitedistrikt  – i Engerdal i Hedmark. Dermed har Glomdalsmuseet sett sørsamisk kulturformidling som en av museets oppgaver.

I 1953 ble en sørsamisk sommerboplass etablert på museet, bygd av Mathias Mortensson fra Engerdal. En større vintergamme ble bygd i 1996 av Jonas Danielsen fra Engerdal. Les mer og se en billedserie om hvordan vintergamma ble bygd.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden