Rørosmuseet

Fjell-Folk – Vaerien Almetjh. Årbok for Rørosmuseet. Foto: Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Et av ansvarsområdene for Rørosmuseet er sørsamisk kulturhistorie i rørossamisk område.

Røros Museumsforening ble opprettet i 1930. I 1990 ble foreningen omdannet til stiftelsen Rørosmuseet sammen med Olavsgruva, som var åpnet i 1979. Rørosmuseet ble innlemmet i MiST – Museene i Sør-Trøndelag i 2014.

I Rørosmuseets samlinger finnes både gjenstander fra sørsamisk kultur og fotosamlinger med sørsamiske motiver. Kikk på Rørosmuseets samiske bilder på digitaltmuseum.no

Sørsamisk kultur blir presentert ved Besøkssenter Nasjonalpark Femundsmarka avd. Røros og Elgå og utstillinger i Smelthytta og Doktortjønna på Røros.

Rørosmuseet utgir årboka Fjell-folk der artikkelbidrag om sørsamisk historie er fast innslag. Fra 2014 utgis årboka også med sørsamisk tittel: Vaerien Almetjh.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden