• Dunderlandsdalulykken i 1948

  Publisert 07.07.2018 av Trøndelag fylkesbibliotek

  Den største ulykken i kjent historisk tid i sørsamisk sammenheng var bussulykken i Dunderlandsdalen i Rana 5. juli 1948. Tjue sørsamiske passasjerer var på vei hjem fra stiftelsesmøtet for Norske …

 • Anna Jacobsen og det sørsamiske språket

  Publisert 21.11.2017 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Jaahkenelkien Aanna – Anna Johanna Jacobsen – var en pioner i arbeidet for sørsamisk språk.  Anna Jacobsen vokste opp i en reindriftsfamilie i Majavatn. Hjemmespråket …

 • Samiske veivisere

  Publisert 21.11.2017

  Hvert år utnevnes noen ungdommer i alderen 18-25 år til samiske veivisere. Sámi allaskuvla / Samisk høgskole i Kautokeino tilbyr årskurset Samisk kultur- …

 • Wilks Design

  Publisert 22.09.2017 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Tre søstre – Eva Anette Wilks, Laila Gunilla Wilks og Hanne-Lena Wilks – alle med tilknytning til reindrift i Skjækerfjellene i Skæhkeren Sijte, har med inspirasjon og råvarer …

 • Lars Dunfjeld

  Publisert 24.06.2017 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek og Saemien Sijte

  Lars Dunfjeld (1916-1980) var en svært dyktig og anerkjent utøver av duedtie, tradisjonell sørsamisk brukskunst. Hans form og utsmykning av håndverksarbeider i horn og tre står i en …

 • Jon Henrik Fjällgren

  Publisert 22.06.2017 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Jon Henrik Mario Fjällgren er født 1987 i Colombia og ble adoptert av en samisk familie i Sverige. Der vokste han opp i en reindriftsfamilie i Mittådalens …

 • Marja Mortensson

  Publisert 14.06.2017 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

  Marja Helena Fjellheim Mortensson er født 1995 og har vokst opp i en reindriftsfamilie i Svahken sïjte lengst nord i Hedmark sammen med …

 • Frode Fjellheim

  Publisert 15.01.2017 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Som musiker, både utøvende og komponist, som pedagog og ikke minst som musikalsk støtte for andre samiske musikere har Frode Fjellheim løftet fram …

 • Historien om Thorkel Jonassen

  Publisert 04.08.2015 av Trøndelag fylkesbibliotek

  Thorkel Jonassen var av Børgefjellslekta; farfaren hans het også Thorkel Jonassen. Thorkel og familien hans reiste fra hjemtraktene ved  Børgefjell i Nordland i …