Anna Jacobsen og det sørsamiske språket

Jaahkenelkien Aanna – Anna Johanna Jacobsen – var en pioner i arbeidet for sørsamisk språk. 

Goltelidh jih soptsestidh av Anna Jacobsen. Bokomslag.

Anna Jacobsen vokste opp i en reindriftsfamilie i Majavatn. Hjemmespråket var sørsamisk. Norsk lærte hun først på sameskolen i Havika ved Namsos på 1930-tallet. Språkinteressen for det sørsamiske morsmålet våknet i skoleårene. Artium fikk hun tatt først i voksen alder, da med sørsamisk sidemål. Det fortsatte med universitetsstudier i sørsamisk som den første i Norge. Der hun måtte gå veien om nordsamisk grunnfag, som innebar å lære et annet samisk språk før hun fikk adgang til studier i sørsamisk språk etterpå.  I et NRK-program fra 9.2.1979 – Sørsamer – Et folk uten språk og kultur? – intervjues Anna Jacobsen om sin studietid og sitt forhold til det sørsamiske språket.

Anna Jacobsen underviste senere ved flere skoler. Hun var språkkonsulent for Samisk Utdanningsråd fra 1987 til 1991. Hun utga både ordbøker og tekstbøker og arbeidet med oversettelser.

På forespørsel fra Samerådet oversatte Anna Jacobsen Isak Sabas tekst «Sámi Soga Lávlla» etter at den var blitt valgt til samisk nasjonalsang, og den står som den offisielle sørsamiske oversettelsen valgt av Samerådet.
Jupmelen rijhke lea gietskesne (Guds rike er nær) er en sørsamisk oversettelse av Markusevangeliet av Anna Jacobsen og Bierna Leine Bientie. Flere av hennes sørsamiske salmeoversettelser er kommet inn i Norsk salmebok 2013.  

Som språk- og kulturbærer gjorde Anna Jacobsen en mangfoldig innsats. På hennes “språkreir” for unge damer skulle det bare snakkes sørsamisk. Hun var en av pådriverne til at sørsamisk kultursenter Sijti Jarnge i Hattfjelldal ble opprettet og likeså sørsamisk teater. Gjennom flere år hadde hun sørsamiske innslag på NRK. I 2013 ble boka Åvla utgitt basert på innslag fra disse sendingene.

For sitt arbeid med sørsamisk språk og kultur fikk Anna Jacobsen flere utmerkelser, blant annet Kongens fortjenestemedalje i sølv og Nordland fylkes kulturpris, og hun ble utnevnt til æreslektor ved Høgskolen i Nesna.

I Samisk arkiv finnes opptak der vi kan høre Anna Jacobsen fortelle på sørsamisk:
Fem fortellinger av Anna Jacobsen

I Nordland fylkesleksikon finnes flere opptak med sørsamer, bl.a. opptak der Anna Jacobsen forteller om samiske stedsnavn i Grane til Trond Raaum, opprinnelig på radio i NRK i 1988.  Bla ned på siden til Anna Jacobsen og Anbefalt radio.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden