Samiske veivisere

Samiske veivisere besøker videregående skoler og formidler kunnskap om samisk kultur og samfunnsfold til ungdom i hele landet.

Teksten Saemien tsïeglh - sørsamisk for Samiske veivisere
Sørsamisk logo

Hvert år utnevnes noen ungdommer i alderen 18-25 år til samiske veivisere.

Sámi allaskuvla / Samisk høgskole i Kautokeino tilbyr årskurset Samisk kultur- og samfunnskunnskap. Etter dette kurset reiser de samiske veiviserne rundt til videregående skoler og andre steder, for å formidle av sine samiske erfaringer og sin kunnskap til ungdom. Det legges vekt på at de ulike samiske språkområdene blir representert når veiviserne velges.

Startet i 2004

Stilisert tegning av fire ungdommer med samiske kofter
Hvert år velges fire veivisere.

Tiltaket Samiske veivisere startet som en 3-årig prøveordning i 2004 i regi av Kommunal- og regionaldepartementet og ble fra 2008 etablert som en fast ordning. Tilbudet er gratis for skolene som kan be om å få besøk av veiviserne. Ta kontakt på epost via tiltakets nettside. Kommunal- og moderniseringsdepartementet finansierer tiltaket. Ordningen ble utvidet fra 3 til 4 veivisere i 2013 etter gode skussmål.

Erna Solberg var med på å starte veiviserordningen som kommunalminister i 2004 og kunne som statsminister holde tale ved 10-årsjubileet i 2014.

Sørsamiske veivisere

disse samiske veiviserne har røtter i det sørsamiske området:

2004-2005: Ellinor Marita Jåma fra Grong
2005-2006: Laila Blind Brandsfjell fra Brekken
2006-2007: (ingen sørsamisk deltaker)
2007-2008: Berit Kristine Andersen Guvsám fra Steinkjer og Brita Iren Thomasson fra Limingen
2008-2009: Ina-Ristin Danielsen Gundersen fra Hell
2009-2010: Sagka Marie Fjellheim Danielsen fra Røros
2010-2011: Anna Cicilie Westerfjell Somby fra Snåsa
2011-2012: (ingen sørsamisk deltaker)
2012-2013: Naina Helen Wigdahl fra Snåsa / Røyrvik
2013-2014: Anja Regina Fjellheim Labj fra Røros
2014-2015: (ingen sørsamisk deltaker)
2015-2016: Elle Mari Dunfjell Oskal fra Kautokeino/Namsskogan
2016-2017: Maja Sofie Larsen Fjellström fra Steinkjer
2017-2018: Anne-Marja Jannok-Joma fra Snåsa og Dan-Jonas Danielsen Sparrok fra Snåsa
2018-2019: Maria Gunilla Påve Wilks fra Snåsa og Vanja Tørresdal fra Brekken
2019-2020: Aina Haugom Nordfjell fra Røros
2020-2021: Mirja Cicilia Andersson Renander fra Rennebu

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden