Frode Fjellheim

Frode Fjellheim er den som i første rekke har skapt musikk inspirert fra en sørsamisk kulturbakgrunn og gitt den en plass i folks bevissthet i Norge per 2017.

Som musiker, både utøvende og komponist, som pedagog og ikke minst som musikalsk støtte for andre samiske musikere har Frode Fjellheim løftet fram samisk og sørsamisk musikk til å bli vel kjent i Norge.

Av Frode Fjellheims tallrike komposisjoner kan vi her nevne Aejlies gaaltije –  Den hellige kilden – en arktisk messe der sørsamisk liturgi møter andre musikkelementer. Den fikk Spellemannsprisen i åpen klasse i 2004.  Fra messen er julesangen Bijjem jih askem – Solen og månen – tatt inn i Norsk salmebok. Suksessen med musikken til Disney-filmen Frost – Frozen i 2013 innspilt i samarbeid med damekoret Cantus har gjort et stykke av hans musikk til allemannseie for et verdenspublikum.

Frode Fjellheim. Foto: Camilla Hay Jensen.

Frode Fjellheim har bidratt til Dalvedh, et sørsamisk historie- og kunstprosjekt i samarbeid med billedkunstner Sissel M. Bergh og en rekke ressurspersoner innen sørsamisk kultur og historie.

I 2010 ble Frode Fjellheim ansatt som professor i musikk ved Nord universitet, Levanger der han har undervist i studiet Med joik som utgangspunkt.

Han driver også et eget musikkforlag. Besøk dette på vuelie.no .

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden