• Viejhkie – Viseren

  Publisert 03.10.2018 av Trøndelag fylkesbibliotek

  Logoen til det samiske språksenteret Gïeleaernie i Røyrvik viser en viejhkie, en viser. Denne har en gang vært en del av tilbehøret til …

 • Det samiske kulturlandskapet – Eatneme

  Publisert 26.09.2018 av Trøndelag fylkesbibliotek

  Hva vil det si at et landskap er et «samisk kulturlandskap», all den tid den vanlige definisjonen på et kulturlandskap er «det menneskeformede …

 • Vivallen

  Publisert 26.11.2017 av Trøndelag fylkesbibibliotek

  Gravene ved Vivallen i Funäsdalen i Sverige representerte et gjennombrudd for sørsamisk arkeologi da arkeolog Inger Zachrisson på 1980-tallet kunne ny tolke funnene …

 • Njalla – Stolpebur

  Publisert 04.11.2017 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  En njalla – stolpebur – er et lite stabbur som ble bygd på en stolpe to-tre meter over bakken. Stolpen var en trestamme som ble kappet og tørket …

 • foto av aernie, ildsted

  Samiske kulturminner

  Publisert 07.04.2017 av Saemien Sijte og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Kulturminner defineres i kulturminneloven som ”alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller …

 • Saemien Sijte

  Publisert 07.04.2016 av Saemien Sijte

  Saemien Sijte startet som en kulturforening i 1964 med sikte på å etablere et samisk kulturhus der bygninger, gjenstander og duedtie/sløyd kunne vise den sørsamiske kulturen og historien. Bygget Saemien …

 • Finnkoihaugen i Forollhogna

  Samiske kulturminner i Forollhogna

  Publisert 05.02.2016 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  For en fullverdig formidling av Forollhogna nasjonalpark er det viktig å vise at området også er et samisk bruksområde.  Ved bruk av TurApp …