• Trollheimen sijte

  Publisert 03.10.2018 av Trøndelag fylkesbibliotek

  Trollheimen sijte ligger i fjellområdet Trollheimen, mellom Surnadalsføret, Orkla, Oppdal og Sunndalen. Det beites i to fylker – Trøndelag og Møre og Romsdal; …

 • Byrkije reinbeitedistrikt

  Publisert 25.09.2017

  Sørøst i Nordland og lengst nord i Trøndelag ligger Byrkije reinbeitedistrikt, i et område som tildels tilsvarer Børgefjell nasjonalpark.

 • Fovsen-Njaarke reinbeitedistrikt

  Publisert 25.09.2017 av Trøndelag fylkesbibliotek

  På Fosenhalvøya i Trøndelag finner vi Fovsen-Njaarke – Fosen – reinbeitedistrikt. Distriktet har to sijter som driver hver for seg; Nord-Fosen (2.200 km) …

 • Skæhkere reinbeitedistrikt

  Publisert 23.09.2017 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Skæhkeren sijte – Skjækerfjella reinbeitedistrikt – har sine områder i Snåsa, Steinkjer og Verdal. Det strekker seg mot nord til Imsdalen og Grønningen …

 • Reinbeiteområder i Norge

  Publisert 27.06.2016 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Områdene hvor det drives samisk reindrift utgjør ca 40 % av arealet i Norge. Det omfatter 6 reinbeiteområder som i hovedsak følger fylkesgrensene.  …

 • Reinbeitedistrikter i sørsamisk område

  Publisert 29.04.2016 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Det er 16 reinbeitedistrikter i sørsamisk område fra Saltfjellet i nord til Hedmark i sør. I tillegg har reindriftssamer i Trollheimen konsesjon for …