Fovsen-Njaarke reinbeitedistrikt

På Fosenhalvøya i Trøndelag finner vi Fovsen-Njaarke – Fosen – reinbeitedistrikt. Distriktet har to sijter som driver hver for seg; Nord-Fosen (2.200 km) og Sør-Fosen (2.000 km). Distriktet har reindrift i Flatanger, Namdalseid, Verran, Namsos, Steinkjer, Osen, Roan og Åfjord.

Nordgruppa Fosen sijte og Sør-Fosen driftsgruppe består av 3 driftsenheter hver.

Mange navn på Fosen vitner om samisk aktivitet og historisk tilhold på Fosen. De mange finn-navn som finnes kan peke mot samisk bruk. Det høyeste fjellet er Finnvollheia (675 moh) i Afjord. Dåapma (644 moh) i Roan, Åfjord og Namdalseid er allment kjent under sitt samiske navn.

Dåapma : flatt fjell
Njaarke : halvøy

Reindrifta på Fosen ble i 2017 aller mest påvirket av at Europas største vindmøllepark bygges på Fosen. Dette berører bl.a. Storheia som er et viktig vinterbeite for sørgruppa. Det kjempes for å beholde beiteområder som er avgjørende for reindrifta, men i rettsprosesser rundt dette har reindrifta ikke fått medhold.
Dom i Lagmannsretten kan leses her.

Fovsen-Njaarke reinbeitedistrikt
Fovsen-Njaarke reinbeitedistrikt

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.
  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden