Fovsen-Njaarke reinbeitedistrikt

På Fosenhalvøya i Trøndelag finner vi Fovsen-Njaarke – Fosen – reinbeitedistrikt. Distriktet har to sijter som driver hver for seg; Nord-Fosen (2.200 km) og Sør-Fosen (2.000 km). Distriktet har reindrift i Flatanger, Namsos, Steinkjer, Osen og Åfjord.

Nord-Fosen siida og Sør-Fosen sijte består av 3 driftsenheter hver.

Mange navn på Fosen vitner om samisk aktivitet og langvarig historisk tilhold på Fosen. De mange finn-navn som finnes kan peke mot samisk bruk. Det høyeste fjellet er Finnvollheia (675 moh) i Åfjord. Grensefjellet Dåapma (644 moh) i Åfjord og Namsos er allment kjent under sitt samiske navn.

Dåapma : flatt fjell
Njaarke : halvøy

Reindrifta på Fosen er sterkt påvirket av at Europas største vindmøllepark bygges på Fosen. Dette berører bl.a. Storheia som er et viktig vinterbeite for sørgruppa. Det kjempes for å beholde beiteområder som er avgjørende for reindrifta. Etter flere runder med rettsprosesser fikk reindrifta støtte fra en enstemmig høyesterett høsten 2021.

Les mer om dette hos Store norske leksikon i artikkelen Fosen-saken.

Du finner distriktsplaner for reinbeitedistriktene på Statsforvalterens hjemmeside.

Fovsen-Njaarke reinbeitedistrikt
Fovsen-Njaarke reinbeitedistrikt

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden