Gåebrien Sijte – Riast/Hylling reinbeitedistrikt

Gåebrien Sijte – Riast/Hylling reinbeitedistrikt – ligger mellom Røros og Selbu-Tydal og grenser mot Svahken Sijte i sør, Saantin Sijte i nord og Mittådalens sameby i Sverige i øst. Reinbeitedistriktet har fått navn etter Gåebrie – Kjølifjellet i Tydal.

Les mer om Gåebrien Sijte i boka Samer i Rørostraktene av Sverre Fjellheim. 1999. ISBN 82-992522-6-1. Fjellheim utga en ny versjon av boka i 2012, med tittelen Gåebrien sijte : en sameby i Rørostraktene.

Du finner distriktsplaner for reinbeitedistriktene på Statsforvalterens hjemmeside.

Gåebrie reinbeitedistrikt
Gåebrie reinbeitedistrikt. Kartproduksjon: Fylkesmannen i Trøndelag.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden