Gåebrien Sijte – Riast/Hylling reinbeitedistrikt

Gåebrien Sijte – Riast/Hylling reinbeitedistrikt – ligger mellom Røros og Selbu-Tydal og grenser mot Svahken Sijte i sør, Saantin Sijte i nord og Mittådalens sameby i Sverige i øst. Reinbeitedistriktet har fått navn etter Gåebrie – Kjølifjellet i Tydal.

Gåebrie reinbeitedistrikt
Gåebrie reinbeitedistrikt. Kartproduksjon: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.
  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden