Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt på Helgeland strekker seg fra Røsvatnet i øst til Mindland og Hamnøya i vest. Området er delvis sammenfallende med Lomsdal-Visten nasjonalpark.

Reinen flyttes og trekker mellom ulike områder ut fra blant annet beitetilgang. På vinteren er reinen på kystbeiter, mens den kalver i de lavereliggende fjellområdene og trekker høyere opp i fjellet utover sommeren.

Distriktet har to driftsgrupper. Den ene har vår-, sommer- og høst-beiter i østre del og vinterbeiter ved kysten. Den andre har alle årstidsbeiter i vestre del.

Distriktet ble etablert i 1998 da Brønnøy/Kvitfjell og Brurskanken ble slått sammen.

Mer å lese:

Reinbeitedistrikt_Jillen-Njaarke
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden