Reinbeitedistrikter i sørsamisk område

Det er 16 reinbeitedistrikter i sørsamisk område fra Saltfjellet i nord til Hedmark i sør. I tillegg har reindriftssamer i Trollheimen konsesjon for drifta hjemlet i en egen lov kalt Trollheimenloven.

Dette er de sørsamiske reinbeitedistriktene fra sør til nord med samiske og norske navn der begge er i bruk:

Trollheimen – som er et eget konsesjonsområde for reindrift
Svahke – Svahken sijte / Elgå reinbeitedistrikt
Femund reinbeitedistrikt
Gåebrie – Gåebrien sijte / Riast/Hylling reinbeitedistrikt
Saanti – Saanti sijte / Essand reinbeitedistrikt
Gaasken-Laante – Gaasken-Laanten sijte / Færen reinbeitedistrikt
Fovsen-Njaarke – Fovsen-Njaarken sijte / Fosen reinbeitedistrikt
Skæhkere – Skæhkeren sijte / Skjækerfjell reinbeitedistrikt
Låarte – Låarten sijte / Luru reinbeitedistrikt
Tjåehkere – Tjåehkeren sijte / Østre-Namdal reinbeitedistrikt
Åarjel-Njaarke – Aårjel-Njaarken sijte / Vestre-Namdal reinbeitedistrikt
Voengehl-Njaarke – Voengehl-Njaarken sijte / Kappfjell-Bindal-Kolbotn reinbeitedistrikt
Byrkije – Byrkijen sijte / Børgefjell reinbeitedistrikt
Jillenn-Njaarke – Jillenn-Njaarke reinbeitedistrikt
Røssåga/Toven reinbeitedistrikt
Ildgruben reinbeitedistrikt
Hestmannen/Strandtindene reinbeitedistrikt

Sørsamiske reinbeitedistrikter og Trollheimen konsesjonsområde.
Sørsamiske reinbeitedistrikter og Trollheimen konsesjonsområde. Kartproduksjon: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden