Skæhkere reinbeitedistrikt

Skæhkeren sijte – Skjækerfjella reinbeitedistrikt – har sine områder i Snåsa, Steinkjer og Verdal. Det strekker seg mot nord til Imsdalen og Grønningen i Snåsa, mot øst følger det grensa mot Sverige og Kall sameby ned til Vera i Verdal. I sør danner Verdalselva grensa og mot vest jernbanen via Steinkjer til Snåsa. Grensene følger slik mange naturlige skiller som er gunstig for at reinen ikke skal blandes med andre flokker.

Skæhkere reinbeitedistrikt har 5 sijteandeler med 5 familier som driver i fellesskap. Det er et helårsdistrikt som har sine årstidsflyttinger av reinen, men der alle beitene i distriktet kan brukes gjennom hele året etter behov.

Skjækerfjella, som har gitt navn til reinbeitedistriktet, er også del av Blåfjella-Skjækerfjella  – Låarte-Skæhkere – nasjonalpark. Reindriften i området er del verneplanen for nasjonalparken som ble opprettet i 2004.

Du finner distriktsplaner for reinbeitedistriktene på Statsforvalterens hjemmeside.

Noen samiske stedsnavn i Skæhkeren sijte:
Skæhkerenvuemie – Skjækerdalen
Njaakanvuemie – Lakadalen
Rååktehke – Roktdalen
Vïere – Strådalen/Vera
Laedteke – Heggsjøfjellet
Dåeriesvaerie -Tverrfjellet

Skæhkere reinbeitedistrikt. Kartproduksjon: Fylkesmannen i Trøndelag.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden