Reindrift er en samisk næringsvei og sentral for samisk kultur historisk og i dag. Det drives med reindrift i et sammenhengende sørsamisk område fra Saltfjellet i Nordland i nord til Engerdal i Hedmark i sør.  Reindriftas framtid som samisk næring og kulturbærer avhenger av at samfunnet skaper vilkår for en fortsatt bærekraftig reindrift.

Reindrift: alle artikler

  • Mïerhkesjidh – Kalvmerking

    I heftet blir det beskrevet hva som skjer fra reinkalvene fødes til at de har blitt merket og slippes ut av gjerdet. Både moderne måter …

  • Historien om Thorkel Jonassen

    Thorkel Jonassen var av Børgefjellslekta; farfaren hans het også Thorkel Jonassen. Thorkel og familien hans reiste fra hjemtraktene ved  Børgefjell i Nordland i …

Mer om Reindrift

    Mest lest i Reindrift