Tsjernobyl-ulykken i 1986

Denne ulykken i det tidligere Sovjetunionen, nå Ukraina, inntreffer 26. april 1986 da en reaktor i atomkraftverket i byen Tsjernobyl eksploderer. Foruten de dramatiske konsekvensene i nærområdet får dette også ringvirkninger i Norge og da særlig i sørsamisk område.

Tsjernobyl-ulykken og nedfall av cesium-137. Kilde: Statens strålevern.
Tsjernobyl-ulykken og nedfall av cesium-137.
Kilde: Statens strålevern.

En stor regnsky tar opp radioaktivt cesium 137 fra ulykken og kommer inn over store deler av Skandinavia. Det påfølgende regnet forurenser jord, og radioaktivt materiale kommer inn i næringskjeden. Reindriften ble hardt rammet da radioaktivt materiale ble tatt opp av reinen når det beitet lav. I Norge ble 545 tonn reinkjøtt kassert og i Sverige ble 78 % av alt reinkjøtt forkastet det første året etter ulykken på grunn av høye nivåer av cesium i kjøttet. Jakt, fiske, bær- og soppsanking og psykisk helse er andre områder som ble rammet av ulykken.

I filmen Strålande natur på oddasat.se kan vi se hvordan Tsjernobyl-katastrofen har påvirket reindriften tre år etter ulykken slik reineiere i Sverige forteller det.  Og i NRK-programmet Tilbake til fremtiden: Tsjernobyl i serien Schrödingers katt fra 10.09.2015 forteller reineier Algot Jåma i Snåsa om ulykken og årene etterpå. Les mer om målinger av konsekvensene i Norge 30 år senere i lenker til høyre.

Slike erfaringer kan senere deles når nye ulykker beklageligvis skjer.  I Fukushima, Japan, etter en tsunami med påfølgende atomkraftlekkasje i mars 2011, deltar en reineier sammen med Statens strålevern på et seminar i 2013.  Se klippet under på Youtube der reineier Nils Nejla Jåma fra Røyrvik deler sine erfaringer 27 år etter Tsjernobyl.  Start 13.30 i filmen.

https://www.youtube.com/watch?v=CpYacRhyD6A

Klippet viser også den franske filmen Contamination i Norway fra 2007 laget for utstillingen “Vous avez dit Radioprotection” (Talking about Radiation Protection) i Montbéliard. Der blir spredningen via radioaktive skyer og konsekvenser av denne nedbøren i Norge illustrert. Engelsk tale. Start 8.21 i filmen.

Contamination: Forurensing.

I 2015 blir det målt at gauper i områder med mye nedfall og tamreindrift har de høyeste nivåene av radioaktivt cesium i kroppen. Reinsdyr er et byttedyr for gaupa. Selv om nivået minker har fortsatt gauper i Nord-Trøndelag høye verdier siden de tar tamrein i området.

 

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden