Røros-samiske tekster

Boken ble første gang utgitt i 1943 og består av tekster fra det Rørossamiske området med Julie Axmann som hovedinformant. Den er et resultat av Knut Bergslands forskning på sørsamisk språk. Han besøkte samene i Rørosområdet i løpet av somrene 1941 og 42 for å dokumentere språket fonologisk og grammatisk. Julie Axmann forteller i boken levende og detaljert om samenes daglige gjøremål i løpet av de ulike årstidene. Hun beskriver også en del handverk som de laget til eget bruk eller for salg. Knut Bergsland gjorde intervjuene på samisk og oversatte dem senere til norsk.

Rõros-samiske tekster
Røros-samiske tekster 1992. Illustrasjon fra: Schefferus, Johannes: Lapponia, Frankfurt 1673

Forfatterens forord til nyutgave i 1992:
Det er gledelig at Norsk Folkemuseum har funnet mulighet til å gi ut denne boken som lenge har vært utsolgt. Dens verdi som kildeskrift har stadig steget, for det er nu snart femti år siden disse tekstene ble skrevet ned, og alle eldre tradisjonsbærere fra den tid er gått bort: Julie Axmann (1877-1959), Brita Larsdatter Holm (1877-1962), Jonetta Elisa Jakobsdatter (1856-1950), Lara Jakobsen Nordfjell (1863-1944) og hans hustru Elisaabeth (1880-1955), og Sara Margrethe Paulsen (1867-1954). Det arbeidsliv som Julie Axmann skildret fra sin barndom og ungdom, ligger nu omkring hundre år tilbake, men utgjør det historiske grunnlag også for samisk virksomhet idag. Skildringene og fortellingene er her gjengitt nøyaktig slik de bel fremført (diktert), de aller fleste i datidens Røros-samiske dialekt. På den tid fantes ikke noe sydsamisk skriftsprog, så skrivemåten har nærmest en videnskapelig karakter, uten å være særlig vanskelig å lese. Nærmere forklaring kan den interesserte finne i min “Røros-lappisk gramatikk”, Institutt for sammenlignende Kulturforskning, Oslo 1946. I 1987 kom tekstene ut i ny form under tittelen “Gåebrehki soptsesh” (Universitetsforlaget, Oslo), omsatt av Ella Holm Bull til det sydsamiske skriftsproget som i 1978 ble autorisert til bruk i sameskolene på begge sider av riksgrensen. Ordene og setningene er de samme, men lyd- og formverket følger skriftsprogets fellesnormer, jfr. min Sydsamisk grammatikk, Universitetsforlaget, Tromsø 1982.

Gjenopptrykt utgave fra 1992 med norsk oversettelse er digitalisert av Nasjonalbiblioteket og kan leses her på bokhylla.no.
Tekstene er utgitt som sørsamisk lydbok med tittelen Gåebrehki soptsesh av Aajege og Rørosmuseet i 2010.

 

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden