Åarjel-Njaarke reinbeitedistrikt

Åarjel-Njaarke sijte (Vestre Namdal reinbeitedistrikt) omfatter arealer i kommunene Vikna, Namsos, Overhalla, Høylandet, Grong, Namsskogan, Fosnes, Nærøy, Bindal og Grane. Områdene i Nærøy nord for Folla tilhører nabodistriktet Voengelh-Njaarke – slik at beiteområdene på Vikna blir et frittstående område.

Det er to driftsgrupper i distriktet, og totalt 6 sijteandeler. Begge driftsgruppene har vinterbeitet vest for aksen Gartland – Kongsmoen, mens kalvingslandet og sommerbeitene ligger øst for Høylandet.

En av driftsgruppene har sommerbeitet sitt ved Kalvvatnan, et område som for få år siden ble berørt av planene om vindkraftutbygging. Ungdommene i distriktet gjorde en omfattende innsats for å hindre det de kalte «et kulturelt folkemord». Planene om vindkraft ble stoppet høsten 2016.

Mer å lese og se :

Åarjel-Njaarke reinbeitedistrikt
Åarjel-Njaarke reinbeitedistrikt

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden