Reindeer Herding

For et internasjonalt utblikk på reindrift og reindriftsfolk i verden, besøk nettstedet
Reindeer Herding : A virtual guide to reindeer and the People who herd them.

The International Centre for Reindeer Husbandry (ICR) i Kautokeino ble etablert i 2005 for å bevare og styrke reindriften blant folkene og landene som har dette som næringsvei.
Partnere i tiltaket er Arktisk råd, Eni Norge, International Polar Year Norway, Nordisk Ministerråd, Forskningsrådet og Det arktiske universitet.

icon-kulturDen sørsamiske reindriften er en del av den internasjonale reindrifskulturen som er utbredt over store deler av den nordlige halvkule. På Reindeer Herding blir en rekke andre folkegrupper i tillegg til den samiske presentert. Nettstedet er også en nyhetskilde for rein og reindrift i verden via deres Social Media Channels.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden