Bygningsvern

Eldre bygninger er en kilde til kunnskap, og historiene de representerer er viktig å ta vare på for ettertiden.
Gjennom gamle samiske bygninger kan vi få kunnskap om historien til både det samiske samfunnet og til de enkelte familier og slekter der bygningene har vært i bruk. Eiere av automatisk freda samiske bygninger har grunn til å være stolte av kulturhistorien de er med på å bevare.
Kilde: www.sametinget.no

Alle samiske kulturminner, også bygninger, eldre enn 100 år er automatisk freda. Bygninger som får denne statusen blir vurdert som verneverdige i nasjonal
målestokk. Freda bygninger er fysiske objekter som forteller om samisk historie. Hensikten med fredning er å sikre varig vern av bygningen. Dermed ivaretar og styrker vi den samiske kulturarven og kunnskapene om samisk tradisjon og historie.

 

 

 

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden