Å forske på sørsamisk historie i norske kilder

Brønnøy kirkebok. Illustrasjonsfoto: Håkon Hermanstrand
Brønnøy kirkebok. Illustrasjonsfoto: Håkon Hermanstrand

For de som vil forske i sørsamisk historie er kunnskap om samisk kultur nødvendig for kritisk og innsiktsfull bruk av  historiske kilder. Historiker Håkon Hermanstrand har satt søkelys på de særlige utfordringer man møter når det skal forskes på sørsamisk historie i norske kilder.  Dette belyser han i artikkelen Sørsamisk historie og norske kilder, en utfordrende kombinasjon, som ble holdt som et innlegg på Seminar om Nordlands historie i Mosjøen 25.-27.05.2011.

I artikkelen peker han på to utfordringer. Tidligere forskning på samiske forhold har overveiende blitt utført for nordsamiske områder og mangelfullt for sørsamiske områder. Dessuten krever studier av kildemateriale, som folketellinger, at forskeren må forstå å tolke disse inn en samisk kontekst. Dette byr på særlige utfordringer da historiske kilder gjerne er ufullstendige, ofte ikke fanger opp spesifikke samiske trekk, som en nomadisk livsstil, og svært sjelden er nedskrevet av samer selv. Kildene må studeres ut fra inngående kjennskap til samisk kultur for å sette sammen faglig funderte bilder av sørsamisk historie. Individer må spores og tråder følges i mange ulike kilder. Bare slik kan en kildekritisk forskning basert på samisk kulturforståelse belyse den sørsamiske historien i disse dokumentenes tidsalder.

Håkon Hermanstrands artikkel gir illustrerende eksempler på dette og kan leses her:
Håkon Hermanstrand_Sørsamisk historie og norske kilder, en utfordrende kombinasjon_2011_mai

Se også innlegg på Norgeshistorien.no om skiftende syn på Sørsamisk forhistorie av Hege Skalleberg Gjerde.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden