Aajege – Samisk språk og kompetansesenter i Røros

Aajege. Illustrasjonsfoto: Tom Gustavsen

Aajege – Saemien gïele- jïh maahtoejarnge / Samisk språk og kompetansesenter – i Røros er et språksenter i det sørligste samiske området.

Aajege ble opprettet 10. oktober 2005 av Sør Trøndelag fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune og Røros kommune for å arbeide for språk og opplæring innen samiskrelaterte temaer.

Aajege. Logo.
Aajege. Logo.

 

Målsetting:
1. Revitalisere, bevare og styrke samisk språk og kultur.
2. Utvikle og styrke opplæringstiltak innen samisk språk, kultur og næring.
3. Bidra til økt samhandling og nettverksbygging.
3. Øke kunnskapen om samisk kultur og samfunnsliv

Målgruppe er både samisk og øvrig befolkning samt offentlig forvaltning. Primærområdet for Aajeges arbeid er “trekanten” Meråker — Trollheimen — Engerdal, også kalt Rørossamisk område.

Rørossamisk opplæringsprogram var en forløper til opprettelsen av Aajege.

Besøk Aajeges hjemmeside på: https://www.samisk.no/

Aajege: kilde

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden